Съби Иванов /1896-1976/

Автор : Съби Иванов

Подпис : Долу/ вдясно

Тема : “Хора в Карловски двор”

Период : 1925-1935 година

Размери : 20.5/25 см

Техника : масло

Основа : картон

Рамка : Нова рамка

Изпрати запитване

Description

Съби Иванов /1896-1976/

Съби Иванов е български художник. Той е завършил Художествената академия в София. Временно прекъсва следването си за да участва в Първата световна война. След мобилизацията завършва образованието си в ателието на проф. Цено Тодоров. Учителства в гр.Карлово и в гр.Сопот. През 30-те години на XX век, съвместно с Петър Кантимиров участва в няколко изложби общи изложби. През 1946 година Съби Иванов прави опит да създаде първата в Карлово художествена галерия. Усилията му са подкрепени от Д. Дечев и Петко Абаджиев. Събев съставя списък на 25 художници, посетили и рисували Карлово. Идеята на му е някои от техните картини да сложат началото на първата сбирка на карловската галерия. Тази инициатива за жалост не се реализира.