Георги Лазов (Лазето) е роден на 21.02.1904 г. в град Дупница в семейството на Лазар Кленовски и Мария Лазарова.

Бащата е скромен фурнаджия, който загива от холера по време на Балканската война. Майката остава без подкрепа с четири деца.По-късно Георги Лазов остава кръгъл сирак.За да спести мъничко средства за бои, той продава вестници, работи като обущар, слугува при кафеджии, по-късно е фирмописец.Като ученик в прогимназията той често посещава художника Димитър Топлийски. Той го запалва в областта на изкуството.Рисувал от дете и обичал акварелите.Големият стар художник Константин Щъркелов случайно вижда малкото момче, дошло само в Рилския манастир, за да рисува и го насърчава горещо.В биографията на Лазов особено място заемат неговите участия във всички окръжни и много други художествени изложби. Той е бил член на Окръжната група на художниците. Има над 20 самостоятелни изложби. Трудът и мълчаливата упорита работа го съпътстват до края на живота му.


Showing all 3 results