Showing all 2 results

Александър Лудколев /1935-2013/

Автор : Александър Лудколев

Подпис : На гърба

Тема : “Култ към боговете”

Период : 1980-те

Размери : 55/80 см

Техника : Маслени бои

Основа : Платно

Рамка : Оригинална рамка

Александър Лудколев /1935-2013/

Автор : Александър Лудколев

Подпис : На гърба

Тема : “Измерения”

Период : 1980-те

Размери : 50/76 см

Техника : Маслени бои

Основа : Шперплат

Рамка : Оригинална рамка