Showing 65–80 of 350 results

Владимир Пешев /1923-/

Автор : Владимир Пешев

Подпис : На гърба

Тема : Пейзаж

Период : 80-те години

Размери : 60/72 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Генко Генков /1923-2006/

Автор : Генко Генков

Подпис : на гърба

Тема : Пейзаж

Период : 70-те години

Размери : 40/62 см

Техника : масло

Основа : платно

Рамка : Нова рамка

Георги Богданов /1910-1974/

Автор : Георги Богданов

Подпис : Долу/ дясно

Тема : “Семейство на път”

Период : 40-те години /1940г./

Размери : 40/50 см

Техника : Масло

Основа : Дъска

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Георги Бояджиев – Бояджана /1933-2013/

Автор : Георги Бояджиев – Бояджана

Подпис : на гърба

Тема : “Пейзаж от Стария Пловдив”

Период : 90-те години

Размери : 40/50 см

Техника : масло

Основа : платно

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Георги Железаров /1897-1982/

Автор : Георги Железаров

Подпис : долу/дясно

Тема : Пейзаж

Период : 30-те години

Размери : 35/46 см

Техника : масло

Основа : картон

Рамка : Нова рамка

Георги Каракашев /1899-1970/

Автор : Георги Каракашев

Подпис : долу/ вдясно

Тема : “Пастир”

Период : 1935-1945

Размери : 33/40 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : оригинална нова рамка

Георги Ковачев – Гришата /1920-2012/

Автор : Георги Ковачев

Подпис : Долу ляво

Тема : Композиция

Период : 70-те години (1971г.)

Размери : 54/69 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

 

Георги Ковачев – Гришата /1920-2012/

Автор : Георги Ковачев – Гришата

Подпис : Долу/ вляво

Тема : “Майка с дете”

Период : 70-те години

Размери : 86/105 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

 

Out of stock

Георги Лазов /1904-1987/

Автор : Георги Лазов

Подпис : Долу ляво

Тема : Планински пейзаж

Период : 40-те години

Размери : 37/50 см

Техника : Акварел

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Георги Лазов /1904-1987/

Автор : Георги Лазов

Подпис : Долу/ дясно

Тема : “Пейзаж от Балчик”

Период : 60-те години

Размери : 60/60 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : –

*монографирана

Георги Лазов /1904-1987/

Автор : Георги Лазов

Подпис : Долу/ вляво

Тема : “Планински пейзаж”

Период : 60-те години

Размери : 60/80 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Да

*монографирана

Out of stock

Георги Пиринджиев /1945-2019/

Автор : Георги Пиринджиев

Подпис : Долу/ дясно

Тема : “На кея с лодките”

Период : 80-те години

Размери : 24/46.5 см

Техника : Масло

Основа : Фазер

Рамка : Нова рамка

 

Out of stock

Георги Пиринджиев /1945-2019/

Автор : Георги Пиринджиев

Подпис : долу/ дясно

Тема : Балдуиновата кула

Период : 90-те години

Размери : 24/20 см

Техника : Масло

Основа : Фазер

Рамка : оригинална рамка

 

Георги Попов – Джон /1906-1961/

Автор : Георги Попов – Джон

Подпис : долу/ вдясно

Тема : “Пейзаж”

Период : 40-те години

Размери : 24/30 см

Техника : пастел

Основа : хартия

Рамка : Нова рамка

Георги Рубев /1897 – 1975/

Автор : Георги Рубев

Подпис : Долу ляво

Тема : Зимен пейзаж

Период : 30-те години

Размери : 49/60 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Георги Славов /1909-1979/

Автор : Георги Славов

Подпис : Долу/дясно

Тема : Горски пейзаж

Период : 60-те години

Размери : 23/29 см

Техника : Масло

Основа : Фазер

Рамка : Без рамка