Showing 241–256 of 350 results

Out of stock

Паскал Стружев /1913-1987/

Автор : Паскал Стружев

Подпис : Долу дясно

Тема : Пейзаж

Период : 50-те години (1959г.)

Размери : 41/47 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Петър Бояджиев /1907-1963/

Автор : Петър Бояджиев

Подпис : Долу/ ляво

Тема : “Морски пейзаж’

Период : 40-те години /1942г./

Размери : 35/59 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Петър Джамджиев /1891-1985/

Автор : Петър Джамджиев

Подпис : Долу ляво (1965г.)

Тема : Хисар Капия , Пловдив

Период : 60-те години

Размери : 28/40 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Петър Кантемиров /1905-1967/

Автор : Петър Кантемиров

Подпис : долу/ляво

Тема : “Улица в Сопот”

Период : 1930г.

Размери : 34/44 см

Техника : масло

Основа : картон

Рамка : Нова рамка

Петър Морозов /1880-1959/

Автор : Петър Морозов

Подпис : Долу/ дясно

Тема : “На извора”

Период : 40-те години

Размери : 23/25 см

Техника : Акватинта

Основа : Хартия

Рамка : Нова рамка

Петър Морозов /1880-1959/

Автор : Петър Морозов

Подпис : Долу/ дясно

Тема : “Тримата мускетари – шопи”

Период : 40-те години /1949г./

Размери : 26/26 см

Техника : Акватинта

Основа : Хартия

Рамка : Нова рамка

Петър Морозов /1880-1959/

Автор : Петър Морозов

Подпис : Долу/ вдясно

Тема : “Стария Пловдив”

Период : 30-те години

Размери : 12/20 см

Техника : Акватинта

Основа : Хартия

Рамка : Нова рамка

Петър Морозов /1880-1959/

Автор : Петър Морозов

Подпис : Долу/ дясно

Тема : “Общ изглед на Велико Търново”

Период : 1930-1940 год.

Размери : 20,5/46 см

Техника : Акватинта

Основа : Хартия

Рамка : Нова рамка

Петър Морозов /1880-1959/

Автор : Петър Морозов

Подпис : Долу/ вдясно

Тема : “Пейзаж”

Период : 40-те години

Размери : 18/26.5см

Техника : молив/ гваш

Основа : Хартия

Рамка : Нова рамка

Петър Морозов /1880-1959/

Автор : Петър Морозов

Подпис : Долу дясно

Тема : Пейзаж от Родопите

Период : 40-те години (1940г.)

Размери : 48,5/63 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Петър Ненов /1951- /

Автор : Петър Ненов

Подпис : долу/дясно

Тема : “Женският пазар в София през 30-те години”

Период : 2018г.

Размери : 50/60 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Петър Петров

Автор : Петър Петров

Подпис : Долу/ ляво

Тема : “Море”

Период : 60-те години /1968 г./

Размери : 34/49 см

Техника : Гваш

Основа : Хартия

Рамка : Нова рамка

Петър Славов – Кера /1908-1988/

Автор : Петър Славов-Кера

Подпис : Долу ляво

Тема : Натюрморт

Период : 70-те години (1976г.)

Размери : 42/56 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Петър Стойков

Автор : Петър Стойков

Подпис : Долу/дясно

Тема : “Възрожденска къща”

Период : 1963г.

Размери : 35/50 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Пламен Бонев /1954- /

Автор : Пламен Бонев

Подпис : долу/ вдясно

Тема : “Импресия”

Период : 90-те години /1995г./

Размери : 69/100 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Рада Поптошева /1914-1984/

Автор : Рада Поптошева

Подпис : Долу/ляво

Тема : “Гара Подуене, 1962г.”

Период : 60-те години /1962г./

Размери : 50/70 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка