НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЦЕЛЯТ ЕДИНСТВЕНО ДА ГАРАНТИРАТ ПРАВАТА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ.

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Галерията и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин artzona.bg за покупка на произведения на изкуството. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта artzona.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016 г. започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1. ДЕФИНИЦИИ
„ПРОДАВАЧ” е интернет сайтът www.artzona.bg, който е собственост на АРТСТОРИ ЕООД и служи за виртуална платформа за продажба на произведения на изкуството. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна картина (произведение на изкуството) в електронния магазин.
„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин произведения на изкуството.
„ГАЛЕРИЯТА” е интернет сайтът www.artzona.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на произведения на изкуството за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна картина (произведение на изкуството).
АРТСТОРИ ЕООД е търговското дружество с ЕИК: 201518841, със седалище в град София, ул. “Поп Богомил” №6 , предлага и продава произведения на изкуството чрез сайта и определя настоящите Общи условия, при които се продават произведения на изкуството. АРТСТОРИ ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.
„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към Галерията за покупка на една или повече конкретни произведения на изкуството (картини). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на галерията за потвърждение.
„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия сайт (ГАЛЕРИЯТА) договор за покупко-продажба на произведение на изкуството (картина) между Продавач и Потребител.
„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената картина (произведение на изкуството) до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГАЛЕРИЯТА
  2.1. Разглеждането на галерията artzona.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
  2.2. За да се пазарува от галерията, от Потребителя не се изисква да се регистрира и да предоставя лични данни.

2.3. В галерията (www.artzona.bg) на всяка картина, която е налична за продажба, е посочена цената, основните характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на даденото произведение на изкуството.
2.4. Всички посочени на сайта цени са крайни.
2.5. На страницата вдясно до всяка налична за продажба картина стои бутон „Поръчай“. Натискането на бутон „Поръчай“ записва избрания продукт във виртуална колекция на Потребителя. Съдържанието на колекцията се запазва, докато Потребителят реши да премине към покупка на избраните картини (произведения на изкуството). Чрез натискане на бутон „Колекция“ (в горния десен ъгъл на сайта) потребителят може да разглежда съдържанието на виртуалната си колекция, да добавя нови картини или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Завърши поръчката“ се появяват данните на клиента, данните за доставка и повторен преглед на виртуалната колекция.

 1. ПОРЪЧКА НА произведения на изкуството
  3.1. За да се направи поръчка до галерията, Потребителят трябва да посочи:
  3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;
  3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка и фактуриране;
  3.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.
  3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до галерията чрез натискане на втория бутон „Завърши поръчката“- намиращ се след данните за доставка и начин на плащане на поръчката.
  3.3. . При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната картина (произведение на изкуството), номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва при първа поръчка или при необходимост от допълнителна информация или уточнение относно поръчката.
  3.4. В случай, че поръчаната картина (произведение на изкуството) не е в наличност, галеристът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга картина (произведение на изкуството), поръчката може да бъде анулирана.
  3.5. Поръчки в онлайн галерията www.artzona.bg се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
  3.6. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.
  3.7. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.
  3.8. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес – електронна поща: artzona@artzona.bg.
 2. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ произведения на изкуството
  4.1. След като в www.artzona.bg постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на галерията уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.
  4.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаната картина (произведение на изкуството), потребителят бива уведомяван по имейл, че картината (произведението на изкуството) се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес.
  4.3. Доставката на поръчана картина (произведение на изкуството) не се извършва в неделя и в официални празници, освен при индивидуално уговорени условия.
  4.3.1. Поръчките се доставят в рамките на 1-2 работни дни, но в редки случаи е възможно закъснение, което ще бъде уточнено при потвърждение на поръчката.
  4.4. Продавачът използва за доставки куриерска фирма Еконт Експрес, като в определени случаи доставката се извършва от галерист или сътрудник.
  4.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес или до офис на куриерската фирма в съответния град.
  4.6. Доставката на всички поръчки е безплатна до всяка точка на България.
  4.7. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача.
  4.8. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на картината (произведението на изкуството) на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок картината (произведението на изкуството), ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
 3. ПЛАЩАНЕ
  5.1. Заплащането на поръчаната картина (произведение на изкуството) може да се извърши по два отделни начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.
  5.1.1. С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката;
  5.1.2. С банков превод по сметка на Продавача;
  5.2. За всяка поръчана картина (произведение на изкуството) потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.
 4. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ
  6.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от галерията картина (произведение на изкуството) в рамките на 14 дни от получаване на картината (произведението на изкуството).
  6.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на картината (произведението на изкуството).
  6.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената картина (произведение на изкуството) в ненарушен вид и със запазена цялост.
  6.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата картина (произведение на изкуството) по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на картината (произведението на изкуството). Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне картината (произведението на изкуството). Ако последната не бъде върната в срока по т. 6.1, отказът от договора не произвежда действие.
  6.5. Рекламация се прави, когато закупената картина (произведение на изкуството) не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
  – нарушена цялост на картината (произведението на изкуството);
  – изпратена е грешна картина (произведение на изкуството), различна от поръчаната;
  – несъответствие с описанието на картината (произведението на изкуството);
  – повреда на картината (произведението на изкуството) при транспортирането.
  6.6. Рамките на картините не са предмет на този договор и не представляват част от закупената картина. По този смисъл Галерията не носи отговорност за транспортни или други дефекти на рамката.
  6.7. Рекламацията може да се предяви пред АРТСТОРИ ЕООД на посочения имейл адрес artzona@artzona.bg, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в двумесечния срок.
  6.8. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретната картина (произведение на изкуството) с друга при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другата картина (произведение на изкуството) е по-скъпа, или на Потребителя се възстановява разликата между заменената и новата картина (произведение на изкуството), ако цената на новата картина е по-ниска от платената от Потребителя цена.
  6.9. Връщането на картина (произведение на изкуството) при рекламация, в случаите извън повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
  – Запазен добър художествен вид (картината не е скъсана, надраскана, изцапана, увредена).
  6.10. При замяна на произведения на изкуството транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на галерията.
 5. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
  7.1. Цялата информация, публикувана в artzona.bg, е собственост на АРТСТОРИ ЕООД, в т.ч. снимки и описания на картини (произведения на изкуството). Галерията дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн галерията www.artzona.bg.
  7.2. Забранява се копирането на текстове и снимки от artzona.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на АРТСТОРИ ЕООД или да се цитира източникът, като се постави следния текст: „Източник: Галерия Артзона – онлайн галерия за класическо българско изкуство”, като Галерия Артзона – онлайн галерия за българско изкуство следва да бъде линк към http://artzona.bg.
 6. ОТГОВОРНОСТ
  8.1. Отговорност за недостатъци на картината (произведението на изкуството), за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на картината (произведението на изкуството). Той е длъжен да предостави заедно с картината (произведението на изкуството) и информация на хартиен носител, която да спомогне Потребителя при упражняване на правата му.
  8.2. АРТСТОРИ ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана в галерията информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.
 7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителността на данните е от особена важност за нас.

Стремим се уеб страницата ни да е удобна и да съдържа възможно най-много информация, която би могла да ви интересува. Грижим се и за сигурното ѝ ползване, за да можете да сте спокойни, че личните Ви данни и права са защитени.

9.1. Какви лични данни обработваме?

На нашата уебстраница вие имате възможност да ни предоставите различни лични данни (напр. имейл, адрес, име). Предоставянето на тези данни е напълно доброволно.

Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница и различните менюта в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

 • уебстраницата, която ви е препратила към нас
 • IP-адрес
 • дата и продължителност на достъпа
 • запитването на потребителя
 • количеството на прехвърлените данни
 • информация за браузъра и операционната система, които ползвате.

9.2. „Бисквитки“

За да направим посещенията Ви на страницата на ГАЛЕРИЯТА възможно най-функционални, използваме т. нар. „бисквитки“. Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашия твърд диск.

По-долу ще намерите списък с използваните от нас „бисквитки“ и целта, за която ги използваме. Някои от тях допринасят за оптималното използване на уеб страницата ни. Те вече са запаметени на вашия компютър, без ние да сме имали възможността да поискаме Вашето съгласие. Други „бисквитки“ ще се запаметят едва след като сме взели вашето съгласие.

Разбира се, всеки браузър може да се настрои така, че да не записва „бисквитки“ или да изтрие вече съществуващи такива. За да се информирате как да направите това, моля консултирайте се с производителя на Вашия браузър как да премахнете „бисквитките“ или използвайте инструкции за това.

9.3. Как обработваме вашите лични данни?

Ние използваме данните Ви само за целите, за които ги събираме. При обработката на Вашите запитвания и когато използвате нашите услуги, ние понякога използваме подизпълнители, които получават само необходимите за поръчката данни.

Информационният протокол и данните в него се съхраняват заради сигурността на нашите системи, за да може да се идентифицира дадена хакерска атака. Ние не сме в състояние да причисляваме даден протокол към определено лице. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни.

Данните, които получаваме от Вас доброволно, се съхраняват, за да можем:

 • Да Ви изпращаме електронния бюлетин, ако сте се абонирали за него;
 • Да обработваме Вашите запитвания и поръчки;

Ако сте се съгласили да получавате нашия бюлетин, ние използваме Вашия електронен адрес, за да можете да получавате актуална информация за нови картини в ГАЛЕРИЯТА.

След постигане на целта, за която сме събрали Вашите лични данни, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.

9.4. Какви са Вашите права?

При поискване имате право да получите безплатна информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани. За целта изпратете имейл на посочените в сайта контакти.

9.5. Google Analytics:

Този уебсайт използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc (“Google”). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. На този сайт е активирано IP обезличаване, поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребител в държавите-членки на Европейския съюз, както и в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ. По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.
Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.
Освен това можете да предотвратите събирането на данните, извличани чрез бисквитките и свързани с използването на сайта от вас (включително и IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Гугъл, като изтеглите и инсталирате намиращия се на следния интернет адрес браузър-плъгин: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Моля да имате предвид, че използването на браузър-плъгина е ограничено до съответния браузър и съответния компютър и след инсталирането му не е възможно да бъде изтрит, с цел запазване на деактивацията на Google Analytics. Декларацията за поверителност на Гугъл може да намерите на http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.
Можете да изключите събирането на данни от Google Analytics и като кликнете на следния линк. На компютъра ви ще бъде създадено Opt-Out-Cookie (бисквитка за отказ), което предотвратява бъдещето събиране на данните ви, когато посетите този сайт.

9.6. Facebook

Това онлайн приложение използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“).

Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f“ на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или биват  отличени с „Facebook Social Plugin”.

Когато влезете в дадена уеб страница, вашият браузър веднага ще направи директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на този Plugin ще бъде предадено директно от Facebook към вашия браузър, който ще го свърже с интернет страницата. КАВАЛЕТ ЕООД не може да влияе на количеството данни, които Facebook събира с помощта на тези Plugins. Затова чрез следния линк ние ви информираме само за това, което ни е известно http://www.facebook.com/help/?faq=17512.

Чрез свързването с тези Plugins Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена. Ако сте се логнали във Facebook, Facebook може да причисли това посещение към вашия профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“ или напишете коментар, съответната информация веднага ще бъде прехвърлена от вашия браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Ако не сте регистриран във Facebook, пак има възможност Facebook да разбере вашия IP адрес и да го запамети.

Тези Plugins на Facebook могат да бъдат прикрепени от операторите на сайтове върху собствените интернет страници или платформи. С едно кликване върху тези Plugins регистрираните във Facebook потребители могат автоматично да оставят съобщение в техния Facebook профил, че харесват информацията от линковете на оператора на сайта. Свързаният с Facebook Plugin „си комуникира“ текущо с Facebook и при посещение на интернет страницата изпраща данните на Facebook – дори и ако потребителят не е кликнал на Plugins.

Чрез така наречената iFrame-връзка браузърът зарежда освен стартираната страница и една допълнителна по-малка „страница в страницата“, която съдържа съответния Plugin. В случай на Plugin принадлежащ на Facebook тази iFrame-връзка или изходният текст изхожда напълно от Facebook и не може да бъде контролиран или обработван от КАВАЛЕТ ЕООД.

Ако потребителят не е логнат във Facebook или изобщо не е регистриран там, пак му се поставя „бисквитка“, която не може да бъде разпозната, например като B7dcTqgWq3fuDgIIFw47QPIO и е валидна две години.

Ако браузърът по-късно отново се свърже със сървъра на социалната мрежа, „бисквитката“ се прехвърля и може да спомогне за създаването на профил. При потребители, които се регистрират в последствие, също е възможна връзка с информацията, съдържаща се в „бисквитката“.

Ако потребителят е логнат в текущата сесия във Facebook, се предава информация както за страницата, така и за „бисквитката“ – при това е възможно тази информация за идентификация на сесията да бъде причислена към съответния акаунт.

На нас не ни е известен обхватът на данните и целите, за които те се събират, както и как се използват от Facebook. Относно информация за вашите права и възможности за настройка за защита на вашите лични данни, молим да се обърнете към Facebook Inc. или да следвате инструкциите за защита на личните данни на Facebook тук.

С Add-ons можете да блокирате Facebook-Social-Plugins за вашия браузър, като използвате например „Facebook Blocker“.

 1. ОБРАТНА ВРЪЗКА
  Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с АРТСТОРИ ЕООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.
  Връзка може да се осъществи на посочения имейл адрес в сайта, на телефонен номер 0897 727373 и през имейл адрес.

Настоящите Общи условия са приети от управителя на АРТСТОРИ ЕООД и последната промяна в тях е от 04.04.2022 г.