Янко Маринов е роден през 1907 г. в с.Килифарево, Търновско.
Участва в Юнското въстание (1923). Работи в София като словослагател и въжарски работник. През 1925 г. е арестуван 2 пъти за политическа дейност.Постъпва в Морското професионално рибарско училище в гр. Варна. Редактор на нелегалния в-к „Рибарско ехо“. За политическа дейност е изключен от училището.
През април 1929 г. емигрира за кратко в Югославия. След завръщането си в България е секретар на РМС в с. Килифарево. Осъден по ЗЗД (1930). През 1931 г. излиза на свобода и емигрира в СССР. Работи в завод. Завършва Одеското художествено училище (1933 – 1939) и постъпва в Ленинградската художествена академия. Нападението на Германия над СССР го заварва в Одеса. Участва в отбраната на града.

През 1944 г. се завръща в България, като се установява в гр. Варна. Създава забележителни творби на пейзажната живопис. Варненските пейзажи са предимно есенни и зимни. Родоначалник на миниатюрата в съвременното изкуство. Член е на СБХ и творчески секретар на групата в гр. Варна. Пръв уредник на Художествената галерия във Варна. Има над 30 самостоятелни изложби. Негови творби са излагани в Германия, Ирак, Иран, Турция, Унгария, Финландия, Украйна, Русия и други страни. Получил е 15 награди за участията си в изложби в Италия, както и награда „Варна“ за 1997 г. Чрез Национален дарителски фонд „13 века България“ прави голямо дарение от картини на родното си с. Килифарево. Неговите произведения тук се намират в Художествената галерия на Историческия музей. Автор е на 2 книги.


Showing all 3 results