Василка Павлова Генадиева е българска художничка, известна главно със своите портрети и натюрморти.
Родена е на 9 октомври 1905 година в София, в семейството на Павел Генадиев, брат на политика Никола Генадиев, и Невена Генадиева от копривщенския род Кесякови. През 1930 година завършва живопис в Художествената академия при Никола Маринов и Борис Митов, след което в 1931 година става член на Дружеството на независимите художници. Повлияна е от традициите на импресионизма.

Сред нейните най-известни работи са „Автопортрет“ (1934), „Зора“ (1935), „Г-ца П.“ (1937), „Портрет на момиче“ (1947), портрети на Михаил Маджаров, Александър Балабанов, Димитър Благоев, Васил Коларов, Васил Левски, натюрмортите „Фикус“ (1934) и „Невени“ (1968). Умира на 4 ноември 1973 година.

Личният архив на Василка Генадиева се съхранява във фонд 1785К в Централен държавен архив. Той се състои от 95 архивни единици от периода 1905 – 1975 г.
Прави 4 самостоятелни експозиции в София.

І награда на ІІІ национален театрален преглед през 1964 за оформлението на “Татул”, както и на ІV преглед за “Атентат”. , орден “Кирил и Методий” ІІ степен.


Showing all 3 results

Out of stock

Василка Генадиева /1905-1973/

Автор : Василка Генадиева

Подпис : Долу ляво

Тема : Натюрнорт

Период : 40-те години (1941г.)

Размери : 51/62.5 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Василка Генадиева /1905-1973/

Автор : Василка Генадиева

Подпис : Долу/ляво

Тема : Натюрморт

Период : 60-те години /1965г./

Размери : 36,5/45 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Василка Генадиева /1905-1973/

Автор : Василка Генадиева

Подпис : Долу/ вдясно

Тема : Натюрморт

Период : 1939 г.

Размери : 50/60 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка