Любен Доганов е български художник,роден в края на ХХ век.Рисува предимно пейзажи.В близки отношения с худ.Атанас Михов, той бива силно повлиян от неговото творчество.


Showing all 3 results