Любен Доганов е български художник,роден в края на ХХ век.Рисува предимно пейзажи.В близки отношения с худ.Атанас Михов, той бива силно повлиян от неговото творчество.


Showing all 3 results

Любен Доганов /1884-1975/

Автор : Любен Доганов

Подпис : Долу дясно

Тема : Софийското поле и Витоша

Период : 30-те години /1933г./

Размери : 24/34,5 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Любен Доганов /1884-1975/

Автор : Любен Доганов

Подпис : Долу дясно

Тема : Натюрморт с дюли

Период : 30-те години /1933г./

Размери : 26,5/34,5 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Любен Доганов /1884-1975/

Автор : Любен Доганов

Подпис : Долу/ дясно

Тема : “Поток в гората”

Период : 30-те години /1933г./

Размери : 17/26 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка