Кирил Александров Матеев е български художник, живописец.

Кирил Матеев отразява в картините си различните състояния и сезони в българските планини. Отличен познавач на нашата природа, той я рисува с любов и личирчно настроение.

Кирил Александров МАТЕЕВ е роден на 5 март 1920 в Цариброд (днес Димитровград). Завършва (1945) монументална стенопис в Художествената академия, София, при проф. Дечко Узунов. Първоначално се занимава с плакати, илюстрации, оформление на книги. Създава също така стотици високопланински пейзажи от Рила, Пирин и някои от Родопите и Стара планина.
От 1946 участвува в ОХИ, в окръжни, групови и колективни изложби, от 1945 почти ежегодно урежда самостоятелни изложби в София, Враца, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, Силистра Димитровград, Самоков, Чирпан, Габрово, Горна Оряховица и др.
Негови творби се намират в НХГ, СГХГ, ХГ в провинцията и в много учреждения, хотели и частни лица.


Showing all 6 results