Showing the single result

Никола Кожухаров /1892-1971/

Автор : Никола Кожухаров

Подпис : Долу/ дясно

Тема : “Портрет, рисуван в килия Nº20”

Период : 40-те години /1945г./

Размери : 18/25 см

Техника : Молив

Основа : Хартия

Рамка : Нова рамка