Showing the single result

Out of stock

Константин Стоилов /1850-1924/

Автор : Константин Стоилов /Constantin Stoiloff/

Подпис : Долу/ вляво

Тема : “Препускащи коне”

Период : 1890-1900

Размери : 28/40 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Оригинална рамка