Showing all 3 results

Владимир Мански /1914-1982/

Автор : Владимир Мански

Подпис : Долу/ дясно

Тема : “Сред природата”

Период : 70-те години

Размери : 33/48 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Владимир Мански /1914-1982/

Автор : Владимир Мански

Подпис : долу/ вляво

Тема : “Созополска симфония”

Период : 70-те години /1970г./

Размери : 30/50 см

Техника : масло

Основа : платно

Рамка : нова рамка

Владимир Мански /1914-1982/

Автор : Владимир Мански

Подпис : долу/ вляво

Тема : “Пейзаж от Велико Търново”

Период : 70-те години /1970г./

Размери : 44/52см

Техника : масло

Основа : платно

Рамка : нова рамка