Скулптурата е вид изящно изкуство, чиито произведения се изработват в обемна пространствена форма от твърди или пластични материали. Те се създават чрез оформяне или комбиниране на твърди материали, предимно от камък, като мрамор, метал, стъкло или дърво, или пластични материали като глина, плат, полимери и по-меки материали. Терминът може да се отнася и до произведения, включващи звук, текст и светлина.


Showing all 2 results

Иван Лазаров /1889-1952/

Автор: Иван Лазаров

Подпис: –

Тема: женска глава

Период: 1925-1935г.

Размери: 11см височина; 12см ширина

Техника: майолика

Иван Лазаров /1889-1952/

Автор: Иван Лазаров

Подпис: –

Тема: “Адам и Ева”

Период: 1925-1935г.

Размери: 18см височина; 18см диаметър

Техника: майолика