Showing 33–48 of 326 results

Out of stock

Борис Денев /1883-1969/

Автор : Борис Денев

Подпис : Долу/дясно

Тема : “Пейзаж”

Период : 1930-те години

Размери : 35/50 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Борис Денев /1883-1969/

Автор : Борис Денев

Подпис : Няма /идентификация/

Тема : Пейзаж

Период : 30-те години

Размери : 47/56 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нов профил

Out of stock

Борис Иванов /1904-1993/

Автор : Борис Иванов

Подпис : на гърба

Тема : “Голо тяло”

Период : 30-те години

Размери : 33/44 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Борис Ненов /1921-2000/

Автор : Борис Ненов

Подпис : Долу/ дясно

Тема : “Пейзаж”

Период : 2000г.

Размери : 50/64 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Борис Новиков /1906-1980/

Автор : Борис Новиков

Подпис : надпис на гърба

Тема : “Хисар капия в Стария Пловдив”

Период : 1960-1970г.

Размери : 50/60 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Бранимир Цаков /1943- /

Автор : Бранимир Цаков

Подпис : горе/ вдясно

Тема : “Натюрморт”

Период : 80-те години /1985г./

Размери : 80/100 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

 

Бранимир Цаков /1943- /

Автор : Бранимир Цаков

Подпис : горе/ вдясно

Тема : “Натюрморт в ателието”

Период : 80-те години /1985г./

Размери : 80/100 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

 

Ванко Урумов /1943-2020/

Автор : Ванко Урумов

Подпис : Долу/ дясно

Тема : “Болата – Калиакра”

Период : 80-те години

Размери : 60/80 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Васил Главлешки /1900-1967/

Автор : Васил Главлешки

Подпис : Долу/ дясно

Тема : “Старият римски мост при село Бели Осъм”

Период : 30-те години /1939г./

Размери : 50/65 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : –

 

Out of stock

Васил Карадимов /1937-/

Автор : Васил Карадимов

Подпис : долу/дясно

Тема : “Жена и природа”

Период : 90-те години

Размери : 50/50 см

Техника : масло

Основа : платно

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Васил Карадимов /1937-/

Автор : Васил Карадимов

Подпис : Долу/ ляво

Тема : “Зима”

Период : 80-те години /1986г./

Размери : 50/60 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Васил Карадимов /1937-/

Автор : Васил Карадимов

Подпис : долу/ вдясно

Тема : “Тишина”

Период : 2000-те години /2007г./

Размери : 50/50 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : оригинална рамка

Васил Крапчански /1935-2013/

Автор : Васил Крапчански

Подпис : долу/дясно

Тема : Селски пейзаж

Период : 70-те години /1977г./

Размери : 70/70 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Васил Стоилов /1904-1990/

Автор : Васил Стоилов

Подпис : няма

Тема : Портрет

Период : 40-те години

Размери : 7,5/14 см

Техника : Смесена техника

Основа : Дъска

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Василка Генадиева /1905-1973/

Автор : Василка Генадиева

Подпис : Долу ляво

Тема : Натюрнорт

Период : 40-те години (1941г.)

Размери : 51/62.5 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Василка Генадиева /1905-1973/

Автор : Василка Генадиева

Подпис : Долу/ляво

Тема : Натюрморт

Период : 60-те години /1965г./

Размери : 36,5/45 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка