Showing 305–320 of 326 results

Цвятко Цветков /1951-2011/

Автор : Цвятко Цветков

Подпис : Долу/ вдясно (надпис на гърба)

Тема : “Женски образ”

Период : края на 90-те години

Размери : 50/50 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Цено Тодоров /1877-1953/

Автор : Цено Тодоров

Подпис : Горе дясно

Тема : Портрет

Период : 40-те години (1947г.)

Размери : 59/72 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

 

Юлия Свечникова-Белковска /1874-1960/

Автор : Юлия Белковска

Подпис : Долу/ дясно ; посвещение на гърба

Тема : “Асен Белковски рисува в с.Драгалевци”

Период : 20-те години

Размери : 18/22 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Юри Буков /1947- /

Автор : Юри Буков

Подпис : Долу/дясно

Тема : “На село”

Период : 80-те години

Размери : 61/73 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Янис Хрисопулос /1901 – 1985/

Автор : Янис Хрисопулос

Подпис : Долу/ дясно

Тема : Морски пейзаж

Период : 60-те години

Размери : 15/29 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Янис Хрисопулос /1901 – 1985/

Автор : Янис Хрисопулос

Подпис : На гърба

Тема : Морски пейзаж

Период : 60-те години

Размери : 18/21.5 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Янис Хрисопулос /1901 – 1985/

Автор : Янис Хрисопулос

Подпис : долу/ вляво; етикет на гърба

Тема : “Скалите Колокита край Созопол”

Период : 30-те години

Размери : 60/66 см

Техника : масло

Основа : платно

Рамка : Нова рамка

Друга информация: участвала в иложба

Янко Маринов /1907-2001/

Автор : Янко Маринов

Подпис : долу/ляво

Тема : “Сеитба”

Период : 1974г.

Размери : 37.5/46 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Янко Маринов /1907-2001/

Автор : Янко Маринов

Подпис : долу/дясно

Тема : “На полето”

Период : 1974г.

Размери : 50/68 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Янко Маринов /1907-2001/

Автор : Янко Маринов

Подпис : долу/вляво

Тема : “Лодки на брега”

Период : 1970-те (с посвещение на гърба)

Размери : 9/24 см

Техника : Масло

Основа : Картон

Рамка : Нова рамка

Ярослав Вешин /1860-1915/

Автор : Ярослав Вешин

Подпис : Долу дясно

Тема : “В битка”

Период : 1900-1910

Размери : 18/26 см

Техника : Молив

Основа : Хартия

Рамка : Нова рамка /музейно стъкло/

Радко Мурзов /1939- /

Автор : Радко Мурзов

Подпис : Долу/ дясно

Тема : “Кремове”

Период : 90-те години /1991г./

Размери : 80/90 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова дървена рамка

*монографирана

Out of stock

Станьо Стаматов /1886-1963/

Автор : Станьо Стаматов

Подпис : без подпис

Тема : “Жътва”

Период : 50-те години

Размери : 82/95 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова дървена рамка

Дончо Занков /1893-1960/

Автор : Дончо Занков

Подпис : Долу/ вдясно

Тема : “Пейзаж от Охрид”

Период : 40-те години /1941г./

Размери : 55/67 см

Техника : Масло

Основа : Платно

Рамка : Нова рамка

Out of stock

Дончо Занков /1893-1960/

Автор : Дончо Занков

Подпис : Долу/ вдясно

Тема : “Пейзаж”

Период : 40-те години

Размери : 23/31 см

Техника : акварел

Основа : хартия

Рамка : нова рамка

Дончо Занков /1893-1960/

Автор : Дончо Занков

Подпис : долу/ вдясно

Тема : “Зимна приказка”

Период : 40-те години

Размери : 21.5/27 см

Техника : акварел/ гваш

Основа : хартия

Рамка : нова рамка